MEIST

• Meie tegevus on konfidentsiaalne. Me ei avalda kliendi saladusi vastaspoolele ja konkurendile. Meie õigusabi on aastaid kasutanud omavahel konkureerivad ettevõtted ning nende ärilahendused ning dokumendid on hoitud lahus.

• Kindlustusjuristi teenuseid osutavad E-jurist õigusbüroo kindlustusteadmiste ja kogemustega juristid.

• Meie juristid on andnud loendamatuid hinnanguid kindlustusandjate hüvitisotsustele, koostanud ebaõigetele otsustele vastuväiteid, aidanud lahendada hüvitistaotlusi ja saavutada kompromisse ning tellida ekspertiise, samuti lahendanud tagasinõuetega seotud vaidlusi.

• Meie juristid on koostanud hulgaliselt kindlustuslepingute ja maaklerilepingute dokumente, kindlustus- ja maaklerilepingute üldtingimusi, sise-eeskirju, kindlustuskoostöö lepinguid, kindlustustingimuste võrdlusi ning läbi viinud kindlustustoodete müügilahenduste õiguslikke analüüse ning aidanud välja töötada uusi müügilahenduste mudeleid.

 

 

JURISTID

Reet Rattur

E-post: reet.rattur@e-jurist.ee

Reet Rattur’il on pikaajaline kogemus töötamisest kindlustusseltsides, liisingfirmades ja pankades ning koostööst kindlustusmaakleritega. Reet on juhtinud 4 aastat Eesti Kindlustusmaaklerite Liitu ning tegutseb jätkuvalt Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgani lepitajana. Reet on tegutsenud E-juristi Õigusbüroo kindlustusjuristi ja juhina 8 aastat.

 


Maarja Mäe

E-post: maarja.mae@e-jurist.ee

Maarja Mäe’I on viie aastane töökogemus E-jurist Õigusbüroo assistendi, juristi ja Reet Rattur’i abina kindlustusõiguse alal ning praktiline oskus lahendada lihtsamaid kindlustusvaidlusi ja koostada kindlustusdokumente.

 


Lisett Luts

E-post: lisett.luts@e-jurist.ee

Lisett Luts’ul on kaheaastane töökogemus E-jurist Õigusbüroo juriidilise assistendina. Lisett on koostanud kindlustustingimuste võrdlusi ja viinud läbi õiguslikke ning kohtupraktika analüüse kindlustusvaidluste lahendamiseks.

 

 © OÜ K-jurist 2017